Muzyczna wyspa to wakacyjne wydarzenia muzyczne na wolnym powietrzu. Ich istotą jest czynny udział uczestników w samym akcie twórczym. Wierzymy, że uprawianie sztuki jest czymś organicznym, immanentnie wpisanym w jestestwo człowieka i uaktywnienie naturalnego potencjału przynosi poczucie ukojenia i spełnienia.
Wrocław poszczycić się może dużą tradycją tego typu muzykowania na przestrzeni wieków: „(…) Dla potrzeb licznych chórów komponowano dziesiątki pieśni, których w żadnej epoce nie powstało więcej niż w XIX stuleciu. Miejscami koncertów były nie tylko sale koncertowe, lecz także restauracje i kawiarnie, tarasy i ogródki przy nich położone (zwykle parkach) a dla występów masowych budowano specjalne hale (Festhalle)….
Prof. Joanna Subel, „Wrocławska Chóralistyka 1817 – 1944

Istotny jest team muzyków animujących te wydarzenia – są to znani na rynku muzycznym artyści z dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć.

Dotychczas realizowaliśmy nastepujące cykle:
Śpiewająca wyspa – wspólne spiewanie piosenek towarzyskich przy akompaniamencie fortepianu
Radość rytmu – granie na gotowych instrumentach perkusyjnych i „samoróbkach” wraz z zespołem instrumentalnym
Wyspa muzycznych podrózy – próba grania i spiewania w stylu róznych kultur