Serdecznie dziękujemy tym, bez których nie moglibyśmy istnieć:

IX Liceum Ogólnokształcącemu na czele z Panią Dyrektor Izabelą Koziej
http://www.lo9.wroc.pl/

Akademii Chóralnej i koordynatorowi regionu wrocławskiego Pani Małgorzacie Sapiesze – Muzioł
http://www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-choralna

Gminie Wrocław, z której pozyskujemy środki w drodze otwartych konkursów ofert
www.wroclaw.pl
Logo_Wroclawia

Fundacji Angelus,która jest operatorem naszych projektów dotacyjnych.

Dziękujemy wszystkim osobom, które nam sprzyjają, by chór mógł się rozwijać i dawać możliwość rozwoju kolejnym rocznikom chórzystów.
Dziękujemy nauczycielom, którzy rozwijają nasze pasje.
Dziękujemy rodzicom, że mają cierpliwość…;)
Dziękujemy publiczności naszych występów, że swoimi brawami zachęcacie nas Państwo do dalszej pracy.