12365886_535702913261154_1609468949920595887_o

Został utworzony przez Barbarę Szarejko we wrześniu 2003 roku. Działa przy Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.

Członkami zespołu są uczniowie tej szkoły, innych liceów ogólnokształcących, wrocławskich szkół muzycznych oraz studenci. To pełna pasji chóralnej grupa młodych ludzi.

Chór współpracował z Operą Dolnośląską – brał udział w inscenizacjach Carmen Georga Bizeta, Zmierzchu Bogów Ryszarda Wagnera, Raju utraconym Krzysztofa Pendereckiego oraz Królu Rogerze Karola Szymanowskiego (nagranie tej ostatniej zdobyło nagrodę Fryderyk). Uczestniczył w tournée koncertowym chóru opery do USA.
Zespół nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską, gdzie wraz z tamtejszą orkiestrą odpowiedzialny był przez 3 lata za oprawę muzyczną wojskowych uroczystości.
Chór wielokrotnie występował w świątyniach Wrocławia a także w Muzeum Narodowym i Oratorium Marianum prezentując repertuar sakralny. Śpiewał także w Dużym Studio Polskiego Radia we Wrocławiu, gdzie wraz z solistami i orkiestrą Akademii Muzycznej wykonał Mszę Organową Josepha Haydna. Realizował projekt warsztatów międzykulturowych „poznać, przeżyć, zrozumieć”, który zaowocował wypracowaniem repertuaru katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i gospel a także tradycją Spacerów międzykulturowych pt „Na drogach ku wieczności”, podczas których zespół wraz z publicznością odwiedza kolejno rózne swiątynie wykonując w nich adekwatne do miejsca utwory.

Zrealizowany repertuar świecki także jest pokaźny – autorski program muzyki rozrywkowej wykonany na statku Driada, program „Muzyka w ogrodach” oraz spektakle muzyczne:
„Przerwana próba” (żart sceniczny oparty na piosenkach Kabaretu Starszych Panów, który był prezentowany w ramach festiwalu WrocławNonStop), Komedia Madrygałowa
„Su,su,su” w rezyserii Bogusława Kierca, „Pociąg” (z piosenkami Marka Grechuty w 5 rocznicę śmierci artysty), spektakl „Białe jasełka” i entuzjastycznie przyjmowany spektakl dla dzieci pt. „Cuda i dziwy”. Ostatnią realizacją jest spektakl operowy pt. „Wspomnienia aktora” propagujący wśród młodzieży licealnej muzykę operową. Są to pełnowymiarowe realizacje sceniczne, gdzie chórzyści zarówno spiewają jak i biorą udział w akcji dramaturgicznej.

Chór zrealizował także wydarzenie artystyczne pt. „Plastyczne śpiewanie”, podczas którego wykonywał improwizacje wokalne do abstrakcyjnego malarstwa Mariusza Mikołajka.

W kwietniu 2006 roku wystąpił w ramach Dni Papieskich organizowanych przez Filharmonię Wrocławską w projekcie multimedialnym Pasja XXI. Projekt ten znalazł odzew w ogólnopolskich mediach( m. in. godzinna audycja w Polskim Radiu Programie Trzecim) i w kolejnych latach był wielokrotnie powtarzany na zamówienie Ośrodków Kultury w całej Polsce ( m.in. Konin, Wrocław – CF Impart, Oleśnica, Tarnów, Kędzierzyn-Koźle, Ostrów Wielkopolski, Wrocław – Muzeum Architektury (2007 i 2009), Wrocław-Popowice,Dębica, Nowy Sącz.). Od 2010 roku zespół wchodzi w skład grupy artystycznej Angelus Silesius Ensemble, w której działają artyści i naukowcy róznych dziedzin realizujący projekty interdyscyplinarne.

Od 2005 roku chór bierze udział w projekcie Akademia Chóralna (dawniej Śpiewająca Polska). Wygrywa także środki w konkursach Gminy Wrocław na projekty edukacyjne i kulturalne.

Kameralny Chór Angelus otrzymał I miejsce na II oraz II miejsce na III Wrocławskim Przeglądzie Chórów Szkolnych,III miejsce na XI i I na XII Wrocławskim Przeglądzie Chórów Szkolnych, Wyróżnienie na XXVI Ogólnopolskim Konkursie Chórów a capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W grudniu 2005 roku w ramach projektu Śpiewający Wrocław brał udział w nagraniu płyty kolędowej przygotowanej na koncert z udziałem Kurta Masura. W marcu 2006 uczestniczył w otwarciu projektu Śpiewająca Polska w Warszawie, w 2009 roku wystepował na Nadzwyczajnym Koncercie Chórów Spiewającej Polski pod dyrekcją Paula McCreesha (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans), a w maju 2006 jako jedyny zespół z Polski reprezentował kraj na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Dreźnie. Owocem tego wyjazdu było nawiązanie współpracy z Młodzieżowym Chórem Filharmonii Drezdeńskiej (Philharmonischer Jugendchor in Drezden), który na zaproszenie Chóru Angelus gościł we Wrocławiu. We września 2015 roku Kameralny Chór Angelus wystapił dla władz Czech oraz ambasadorów 12 krajów i innych znamienitych gości podczas inauguracji Prague Achitecture Weekend w Pałacu Prezydenckim na Hradczanach w Pradze. Wczerwcu 2015 roku uzyskał Złote Pasmo na przeglądzie regionu Wrocław i znalazł się w gronie najlepszych chórów z Polski wytypowanych do koncertu w Filharmonii Szczecińskiej , gdzie wykonał z tamtejszą Orkiestrą Symfoniczną Glorię Francisa Poulenca i I Symfonię Aleksandra Scriabina.

Chórzyści stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w zajęciach z emisji głosu oraz prowadzonych przez specjalistów warsztatach z wykonawstwa muzyki poszczególnych epok i stylów. Były to między innymi zajęcia z zakresu chorału gregoriańskiego, muzyki epoki renesansu, muzyki cerkiewnej, chorału bizantyjskiego, oraz warsztaty interpretacji muzyki rozrywkowej i gospel. Bardzo owocna była także współpraca reżyserska z Bogusławem Kiercem, Robertem Skolmowskim, Mariuszem Trelińskim, Martyną Majewską i wielu innymi artystami przy realizacji spektakli.

Większość swoich najważniejszych pozycji repertuarowych zespół przygotowuje podczas wyjazdów szkoleniowych w góry (odbyło się ich blisko 30), gdzie w sympatycznej atmosferze oddaje się muzyce…i wspólnej zabawie.

Dyrygentem chóru jest Barbara Szarejko. Od września 2015 roku drugim dyrygentem zespołu jest Liliana Jędrzejczak.