Serdecznie zapraszamy młodzież do wspólnego śpiewania.

Śpiewamy, ale nie tylko – współpracujemy z reżyserami, choreografami, logopedami, kompozytorami, instrumentalistami, plastykami, historykami….

To co wyróżnia nasz chór wśród innych zespołów tego typu to fakt, że pracujemy metodą projektów. Starami się dogłębnie poznać daną tematykę, nie zaś śpiewać po jednym utworze z różnych epok i stylów.
Mamy stałe, dodatkowe lekcje śpiewu dla wszystkich chórzystów.
Jesteśmy zespołem bardzo kameralnym, dlatego pojedynczy chórzysta ma o wiele większe możliwości rozwoju – potwierdzają to wyniki egzaminów naszych członków do szkół artystycznych.
Kilka razy w roku zaszywamy się w naszym magicznym miejscu pod Wrocławiem, by myśleć tylko o muzyce…i zabawie w doborowym towarzystwie:))))))
Dzięki udziałowi zespołu w konkursach na granty i korzystania z innych form wsparcia zdobywamy dofinansowania – WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ DLA CZŁONKÓW CHÓRU BEZPŁATNE.

Próby zespołu odbywają się zwykle dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Od nowych członków nie wymagamy znajomości zapisu nutowego i wcześniejszych doświadczeń muzycznych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u dyrygenta zespołu pani Barbary Szarejko tel 606 835 030