Centrum Sztuki w Oławie http://www.kultura.olawa.pl/

dyrygent Barbara Szarejko 606 835 030